ÇEŞİTLİ KONULAR HAKKINDAKİ İDDİALARA CEVAPLAR

Bir takım çevreler, din ile fenni iki zıt kutup gibi gösterme gayretindeler. Gerçekten din fenne karşı mıdır? Dağların sarsıntıları önlemediğini, sadece yeri sabitlediğini söyleyip, Nahl 15, Enbiya 31 ve Lokman 10. ayetlerinin bilimle çeliştiğini iddia edenlere ne dersiniz?
Firavun boğulurken, ''Ben de Müslümanlardanım.'' demişti. Buna göre Hz. Musa'nın dini İslam'dı. O halde bu Yahudilik nerden çıktı? İslamiyet’in şekilsel bir din olduğunu namazın rüku, secde gibi şekillerden ibaret olup yapılmadığında ibadetin de olmayacağını ama Hıristiyanlıkta şekil değil kalpteki sevginin önemli olduğunu söylüyorlar. Bu konuyu açıklar mısınız?
Yunan mitolojisi ile Kur’an-ı Kerim arasında benzerlik olduğu gerekçesiyle Kur’an-ı Kerim’in Yunan mitolojisinden etkilenmiş olduğunu iddiasının doğruluk payı var mıdır? Allah (c.c) neden dört dine gerek duydu, sadece İslam gelseydi olmaz mıydı?
Müslüman devletlerde diğer din mensuplarına ne gibi özgürlükler verilir? Mesela kilisede çan çalmak serbest midir? Osmanlı Devletinde gayri müslimlere din ve vicdan hürriyeti var mıydı? İslamiyet hak din ise, neden dünyada bu kadar çok inkar eden veya başka dinlerden olanlar var? İnsanların Müslüman olmasını engelleyenler kimlerdir?
İslam hukukuna göre, bir İslam beldesinde bulunan gayrimüslimler, serbestçe dinlerini yaşayabilir ve propogandalarını açıkta yapabilirler mi? Dinin isminin önemi nedir? Görünüşte aynı, fakat sadece adı değişik bir şekilde inanç olur mu?

VİDEOLAR

Videoyu izle
Meleklerin ve cinlerin pervane gibi ...
Videoyu izle
Haman ve eski mısır yazıtları
Videoyu izle
Rızık verme delili
Videoyu izle
Temizlik delili
Videoyu izle
Hz. Musa ve denizin yarılması