Anasayfa

Hadislerden Deliller

Arapça metni “E’r-rakiu(e’s-semau) mevcun mekfuf.”(Ahmed b. Hanbel,2/370; Tirmizî, tefsir, 58) şeklinde geçen söz konusu hadisi, Bediüzzaman Said Nursi, “Sema, dalgaları karardade olmuş bir deniz.” yani gökyüzü sakinleşmiş, suyu aşağıya dökülmez şekilde karar kılmış, durgunlaşmış bir deniz, olarak tercüme etmiştir.(bk.