Anasayfa

“İlla ki evlilik şart mı idi?” şeklindeki sorunuza cevabımız: “Öyle bir şart, bir gereklilik yoktur. İslam’da bu evlilik, -ağır şartlara bağlanmış- sadece bir ruhsattır, izindir.”

“Diğer kadınlar düşünülürken beriki düşünülmüyor mu?” sorunuza karşılık deriz ki; şunu unutmamak gerekir ki, her şeyin dört dörtlük olacak şekilde bir düzenin varlığı, âdeta imkân haricindedir. Çünkü, imtihanın gereği olarak, zıtlar karışmış, karanlıkla nur içi içe girmiş, yararlarla zararlar aynı dükkanda yer almış bir hayat söz konusudur. Onun için, her iyiliğin bazı kötü yan etkileri olabilir. İki zararlı şeyden birinin tercih edilmesi gerekirse, zararı az olanın tercih edilmesi, ehvenişer olarak bir adalet-i izafiyedir. Bir kadının tamamen mahvolması mı daha kötü, yoksa bir kumaya katlanmak mı daha zordur?

İnsanlık tarihi boyunca, çok evlilik -bazı pürüzleri olmuşsa da- normal bir yaşam biçimi olarak devam ede gelmiştir. İslam dini geldiğinde, bu sınırsız evlilik işini dörtle sınırlandırmıştır. Yani kadınların kumaya karşı bugünkü gibi öyle fazla alerjileri falan yoktu. Erkeklerin kadınlara karşı kıskançlık duygularının kadınlardan kat kat fazla olması, birden çok kadının bir erkekle ortak bir hayat sürdürebileceklerine dair fıtratın bir işaretidir.

Bu asırda, Avrupa medeniyeti çok evliliğin karşısında tam siper alırken, sayısız genel evler açmakta bir sakınca görmemiş, hatta açmaya mecbur olmuştur, diğer bir ifadeyle,

Şu Avrupa mimsiz medeniyeti, meşru dairede resmi olarak “tek kocalı çok karılı” bir yaşam tarzını yasaklarken, -gayr-ı meşru dairede- resmi olarak “tek karılı çok kocalı” bir hayat modelini reva görmüştür. Genel evler, bunun canlı şahididir. Bu mudur kadınlara saygı? Bu mudur kadınlara vad edilen huzur? Bu mudur kadınları onurlandırma? Bu mudur kadınları tasadan, kederden kurtarma formülü?

Kur’an’ın ifadesi çok açıktır: “Eğer eşler arasında âdil davranamama endişeniz varsa, mutlaka bir tek eş alın.”  Ve Allah’tan daha âdil, daha merhametli, daha hikmetli, daha bilen kim olabilir ki!..  Hasılıkelam, imanında samimi olan her mümin, her konuda doğruyu anlamaya,  işin hikmetini kavramaya çalışmalı, ama aynı zamanda -hikmetini bilmediği konularda bile- Allah’a dayanıp güvenmelidir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Gizli nikâhla yapılan çok evlilik caiz mi?
Birden çok evliliğin şartları nelerdir?
Bir kadının birden çok erkekle evlenmesi iddası.