Anasayfa

Allah'ın Varlık Delilleri, Gayeli ve Planlı Yaratılış, Kur'andan Deliller, Hadislerden Deliller

Malum olduğu üzere, savaşların pek çok sebebinden söz edilebilir. Tespitlerimize göre Hz. Peygamber (asv)’in savaşları, aşağıdaki sebep ve hikmetlerle meydana gelmiştir:

1. Düşmanla mücadele edecek güce sahip olduklarını hissettirme.

- Kur’an’ın belagatını görmek için, Arapça edebiyatını, belagatını; bedi’, beyan ve meani gibi ilimlerini çok iyi bilmek gerekir. Bize düşen -kimya, fizik, astronomi, tıp konusunda uzman olan kimselere itimat ettiğimiz gibi, bu konuda da- Abdulkahir Cürcanî,  Sekkakî, Zemahşerî, Bakıllanî, Gazalî, M.

Arapça metni “E’r-rakiu(e’s-semau) mevcun mekfuf.”(Ahmed b. Hanbel,2/370; Tirmizî, tefsir, 58) şeklinde geçen söz konusu hadisi, Bediüzzaman Said Nursi, “Sema, dalgaları karardade olmuş bir deniz.” yani gökyüzü sakinleşmiş, suyu aşağıya dökülmez şekilde karar kılmış, durgunlaşmış bir deniz, olarak tercüme etmiştir.(bk.